business

Mobilitet ställer krav!

Anders Tufvesson 15 april 2010

För mindre än 10 år sedan minns jag har jag efter kundbesök i Sthlm sprang upp på min dåvarande arbetsplats Sthlmskontor för att ”replikera mailen” och kunna läsa den lokalt på tåget. Svaren skickades sedan när jag kom hem och anslöt mig till ISDN-routern.

Idag sitter vi uppkopplade med våra mobiltelefoner mobiler här, där och när vi önskar. Men det är främst bara mailen vi läser i mobilen. Det är inte rss-nyheter från intranätet, vi har inte full tillgång till våra interna system för rumsbokning eller tidsredovisning och inte helelr till våra fileservrar med dokument.

Jag är övertygad om att de nya padsen till stor del kommer att ersätta både den bärbara datorn och våra kollegieblock. Men det ställer krav på att våra intranät, dokumenthanteringssystem och även affärssystem är nåbara via webben och för mobila användare från enkla klienter.

Då får vi också den fulla effekten av att kunna arbeta och dela information där vi är. Men oavsett var.

Och då kanske äntligen gammaldags ouf-of-office svar såsom ”jag är på tjänsteresa i tre dagar och läser inte mail under tiden” kommer att försvinna!

15 april 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)

Massavhopp från företag med föråldrade intranät

Anders Tufvesson 01 april 2010

Analysföretaget Gartner har nyligen presenterat en rapport där det visar sig att en allt vanligare orsak till uppsägningar på europeiska företag är att ett föråldrat intranät. Medarbetarna blir bromsade i sin utveckling och tvingas använda både sin egen dator eller mailbox för att lagra dokument som de i själva verket skulle vilja dela med andra. De känner också av en stor brist på delaktighet och engagemang vilket leder till avhoppen. Avhoppen väntas öka markant varje år framöver såvda denna misskötsel fortsätter.

Från rapporten

”- Det är de nykunderna som är vinnarna,  Moderna och snygga webbplatser riktas direkt mot dem – medan vi medarbetare får hålla oss med äldre webblösningar som inte stöttar oss i vårt behov av ett effektivt samarbete och kommunikation”, säger en anonym medarbetare på ett större svenskt företag.

Vidare spår Gartner att samma sak kan hända från befintliga kunder, om de inte får extranätlösningar där de kan samarbete med sin leverantör. Även detta är saxat från rapporten:  ”- Vi dränks i e-post idag och företag som inte erbjuder ett extranät för samarbete och kommunikation är helt enkelt ingen leverantör att räkna med”, säger en inköpschef på ett multinationellt företag som redan börjat ställa dessa krav vid sina upphandlingar.

01 april 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)