business

DrupalCon Köpenhamn

Anders Tufvesson 02 september 2010

Alla deltagare under drupalcon köpenhamn
TWO har varit i Köpenhamn och deltagit i DrupalCon, en årlig konferens som drar stor uppmärksamhet inom Drupalvärlden. Syftet med besöket var att insupa inspiration och kunskap för att stärka TWO:s position som en aktiv Drupalleverantör.

Första dagen kickade igång med en keynote som hölls av Dries Buyart – ”Founder and project lead” för Drupalprojektet. Keynoten handlade huvudsakligen om visioner och framtiden för Drupal samt en liten tillbakablick i hur Drupal har utvecklats och vuxit fram genom åren. Dries pratade också om framtidsvisioner för Drupal och vart Drupal står år 2020, både som plattform och communy. Han tog också upp problemet med den växtvärk som kommer att uppstå och syftade bl.a. på de tiotusentals moduler som kommer att finnas år 2020 om tillväxttakten fortsätter i samma fart som i dag.

I dag finns ca 6.000 moduler och 2020 kommer det troligtvis att finnas ca 60.000 moduler. Detta kommer att bli ett stort problem i Drupals framtid, och ett problem som vi redan i dag kan se då det finns mängder av moduler som försöker lösa i stort sett ett och samma problem. Dries gav exempel på ca 30 moduler för att lösa ”Bildspel” på en webbplats, en ganska vanligt förekommande funktion på webben, och där alla har sina för- och nackdelar.

Det Dries ser som ett viktigt steg i rätt riktning, för att få styr på tillväxtproblemet, är att förbättra kommunikation i Drupals community. Han hade nästan bara positiva framtidsutsikter för Drupal, men stannade även upp och gav oss en nulägesrapport.

Idag

Drupal utgör idag ca en procent av de webbplatser som finns på Internet, vilket företaget Aquia har sammanställt genom att utveckla en egen webbcrawler för att leta upp nyckeldata och sammanställa detta. Forstätter tillväxten i samma takt som i dag kommer Drupal ha ca tio procent av webbplatserna på Internet.

Det stora broadcastingbolaget Turner Broadcasting har under året standardiserat sin webbplattform och kommer att släppa många av dessa webbplatser på Drupal. Kanske kommer vi att se företag som CNN flytta hela sin webbplattform till Drupal.

Framtiden

Även om huvudinriktningen för DrupalCon var Drupal 7 börjar man redan blicka fram mot ”The Next Generation” nämligen Drupal 8. Det var snarare möjliga förändringar än fakta som presenterades och det poängterades att ingenting kommer att påbörjas på nästa version innan Drupal 7 är helt stabilt och släppt.

I dagsläget är det ca 16 kritiska buggar kvar med en förhoppning om en preliminär release den 15 septemper om man följer en linjär utvecklingskurva. Dries var däremot mer försiktig i sina uttalanden och ingen anhängare av den linjära utvecklingskurvan, utan trodde mer på en realistisk release av Drupal 7 den 15 oktober. Bland nyheterna i Drupal 8 diskuterade Larry ”crell” Garfield två projekt som startats som kallas för ”Plugins” och ”Butler”.

”Plugins” är ett projekt som definierar ett API för hur Drupals interna system och byggstenar kommer vara helt pluggningsbara, dvs att man skall kunna byta ut exempelvis databaslagret mot ett helt annat utan att Drupal i sig skall bli påverkat. Drupal har förvisso redan idag ett ”Abstrakt” databaslager, men inte i närheten av den nivå som det kan vara för att möjliggöra totalt utbytbara komponenter.

”Butler” är ett projekt som tar upp möjligheterna att förbättra Drupals interna arkitektur, där alla super globala variabler och generella metoder som existerar idag byts ut mot en ”Response controller” som behandlar det svar som Drupal skickar tillbaka till det media som utnyttjar webbplatsen. Samt att det introducerar ett nytt koncept angående ”context” där Drupal i bootstrap skapar ett context objekt som innehåller all nödvändig data som annan kod i systemet tar för givet skall finnas med.

För mer information om Butlerprojektet se: http://groups.drupal.org/butler

För mer information om DrupalCon se: http://cph2010.drupal.org

Kristoffer Olsson, Mattias Hensdal, Kjell-Magnus Vike

02 september 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)