business

Om bloggandets roll och livets gränser.

Anders Tufvesson 15 april 2010

Det var några år sedan nu som den stora blogg-hypen gick över, och många har förespått att bloggandet som fenomen är på tillbakagång. Jag tror detta är helt fel, tvärtom tror jag att det vi ser just nu är diversifieringen av en rörelse som handlar om just bloggande – men i massor av olika varianter. Det är ingen slump att Bilddagboken är den största sajten för ungdomar – som egentligen inte är något annat än ett verktyg för socialt bildbloggande.

Däremot är det inte osannolikt att alla de som trodde att ”de måste blogga” upptäckt att de kanske inte behöver det, på samma sätt som en del idag som tror att tror att de ”måste twittra” kommer upptäcka att de kanske inte måste det heller. I vart fall inte om de inte har en tydlig idé om varför. Detta visar på vad allt detta handlar om, verktyg och fenomen som bloggar och twitter kräver engagemang och att det fyller mening eller en funktion. Här ser jag att bloggandet kommer stärka sin position hos nya åldersgrupper och för människor i nya delar av sitt liv.

Redan tidigare har mode-bloggar och gå-ned-i-vikt-bloggar varit populära att starta igång såväl som att läsa. Nu ser vi ett annat fenomen, nämligen att människor i livets slutskede bloggar om sitt liv och sin kamp med eller mot döden. Bloggandet blir här ett sätt att kommunicera det svåra, och gör att umgänget med vänner & nära inte måste handla om det sjuka utan att hitta en vardagsdialog istället. Självklart blir bloggen också ett sätt att få stöd, på ett sätt som även en svag människa kan hantera när det är svårt att orka med besök på sjukhus etc.

I några fall lever också dessa bloggar vidare efter döden, där bloggen och dialogen mellan anhöriga och dess läsare blir ett sätt att hantera sorgen. På samma sätt kan döda behålla sin identitet på nätcommunitys fast då profilen blir en hyllningssida till den avlidne som sköts av anhöriga. Nätet blir här en plats för sorg.

Det här ser jag bara som ett exempel på hur bloggandet får en allt större betydelse i människors liv, och fenomenet kommer stärkas än mer framöver. Bloggande kommer bli en allt viktigare meningsbärare i framtiden. För företag och organisationer ligger det en utmaning att hantera detta och förstå vad det innebär för just er.

Etiketter:, ,

15 april 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)