business

Öka innovationen genom investering i webb för samarbete

Anders Tufvesson 14 oktober 2010

Investering i webbplattformar för samarbete, sk collaboration ökar innovationsförmågan i din organisation. Inte så märkligt egentligen då det som sker är ökat samarbete mellan individerna i organisationen.

Bekymret är att många ändå inte vågar gå ut här och hämmar sig själva. Och när investeringen väl sker så är den utifrån en alltför grund tanke och utan målsättning. Det blir mer teknikinförande än verksamhetsförändring.

Som VD eller ledare av en organisation bör du fundera i hur webb och IT kan hjälpa dig att effektivisera organisationen. E-post har nu använts flitigt i 15 år och börjar alltmer räknas ut som samarbetesverktyg. Istället blir det ett aviseringsverktyg för att prenumerera på ev. händelser från de olika communities där medarbetarna finns med. Ändå är det många som inte vågar investera i en ny samverkansplattform såsom t.ex. Microsoft Sharepoint eller Lotus Notes, och när investeringarna väl sker är de ofta utifrån en teknisk synvinkel samt utan en införande- och utbildingsplan för att alla i organisationen ska ta del av den. Hur ska vi då gå till väga?

1. Ta hjälp och undersök möjligheterna för just din organisation genom att delge dina behov för dem som kan sätta funktion på dem. Gör en totalplan med vision och fasindelningar.
2. Välj plattform utifrån din befintliga IT-infrastruktur med syftet att åtgärda något av de behov eller problem som finns. Det skapar en direkt verksamhetsnytta.
3. Inför en första fas av vald teknisk plattform.
4. Ha en tydlig plan för förankring i organisationen.
5. Mät och följ upp effekter.

Gör sedan steg 3-5 om och om igen, så länge du ser att det har tydliga effekter för verksamheten. Men våga ständigt ifrågasätta beteenden och rutiner. Allt är till för att förbättras och effektiviseras.

Business by web helt enkelt!

Etiketter:, ,

14 oktober 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)