business

Är alla sociala medier likadana?

Anders Tufvesson

Ibland händer det att jag ställs inför frågor som ”Men varför skall vi göra så? Se bara vad som hände när MacDonalds försökte kampanja via Twitter. Det gick åt h-vete!”. Det kan ske i ett läge när det är frågan om något annat än Twitter. Dvs. många har samma tanke och resonemang när det handlar om en facebooksida, en sluten grupp på Facebook, Youtube eller Twitter. Personligen tycker jag det blir en väldigt märklig diskussion. En sluten grupp på Facebook har helt andra spelregler än vad som gäller på Twitter. Den som sätter upp gruppen har valt vissa regler som skall gälla och det är helt upp till gruppmedlemmar att hålla sig till reglerna eller ”kastas ut”. På Twitter, som är ett helt öppet nätverk och där dialogen sker inför alla är det andra regler som gäller och helt plötsligt kommer en viss etikett med på köpet. Infallsvinklar kan bli helt annorlunda och man kan försöka tänja på reglerna.

En sluten grupp på Facebook är mer likt ett slutet forum. Här finns det regler får vad du får och vad du inte får göra. Ok, alla grupper har inte det men det finns troligen en allmän uppfattning om vad som är ok och vad som inte är ok att säga och göra. Det är också troligen en grupp människor som har samma tanke om varför gruppen finns och håller sig till det ämne eller ämnen som gruppen skall behandla. Säg att du är med i en sluten grupp som diskuterar mahognybåtar från 30 och 40-talet. Då vet du vad du kan prata om. Skulle en deltagare börja posta helt irrelevant information kommer deltagaren inte bli långvarig i gruppen. Vi har alltså olika sätt att se på olika typer av sociala medier. Det gäller att vara lyhörd och anpassa sig. Du måste förstå vad som gäller just där. Tittar vi på forum är det troligen så att du skall vara medlem och läsa först innan du kastar dig in och ställer frågor mm. Du måste ge det tid och lära dig förstå kulturen i just det forumet. Det blir väldigt ofta fel om någon går in och beter sig på ”fel” sätt i just det forumet. Ett sätt som kanske är helt ”rätt” i ett annat. Anpassning är ledordet.

Med andra ord, det är skillnad på olika sociala medier. Jag kan nu ha öppnat upp Pandoras box och kommentarerna kommer flyga eller så håller alla helt med mig. Vi får se…« Tillbaka

Etiketter:,

24 februari 2012 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)

« Tillbaka