business

Är opinionsmätningar bästa sättet?

Anders Tufvesson

Idag presenterades SCBs erkända majundersökning där ca 6000 personer tillfrågas om hur de avser att rösta. Sedan 1973 då denna mätning startade har det block som ”vunnit” i denna undersökning också vunnit riksdagsvalet i september.

Men är opinionsmätningar fortfarande det bästa sättet att mäta på?  Eller är webbaktiviteten på väg att överträffa dessa opinionsmätningar, då den både kan bli säkrare och gör jobbet själv. Vi vet att när Barack Obama i opinionsmätningar gick om Hillary Clinton för att bli demokraternas kandidat till stundande presidentval så visade Googles sökstatistik samma trend.

Sannolikt kommer webbaktiviteten i framtiden spela mer betydande roll än opinionsmätningar då det också sker i realtid. Men tappar vi bort vissa grupper?  Å andra sidan – hur många väljer att inte svara på SCBs förfrågan och har dessa något gemensamt? 

Kan Google börja med egna opinionsmätningar?  Troligt. Och detta kan i så fall leda till en ökad aktivitet på internet från partierna. Troligt är också att det kan öppna vägar från även mindre partier att nå ut med sitt budskap.« Tillbaka

10 juni 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)

« Tillbaka