business

Vilken webbanalysmodell hjälper dig att utveckla din webbplats?

Victoria Lindblom

När du har lanserat din nya webbplats och tagit det kloka beslutet att också följa upp den med hjälp av ett webbstatistikverktyg så är det ytterligare en fråga du ska ta ställning till: Vilken analysmodell ska du använda för din löpande uppföljning? Eftersom varje webbplats är unik kan du inte mäta alla på exakt samma sätt, enligt samma modell. Detta eftersom de uppsatta målen med webbplatserna skiljer sig en hel del från varandra. Därför finns ett flertal olika typer av analysmodeller där olika mätvärden blir intressanta. Det här är de fyra huvudmodellerna:

1. E-handelsmodellen hjälper dig öka försäljningen
En webbplats som har som främsta affärsmål att sälja produkter online hamnar inom e-handelsmodellen. Här ligger stort fokus på att räkna kronor och ören i den löpande uppföljningen. Förutom att du mäter alla typer av värden kring försäljningen, så är det viktigt att du kan mäta återbesök från dem som handlat tidigare och att du tittar på merförsäljningen hos dem som befinner sig i köpprocessen. E-handelsmodellen är den största och mest komplexa av analysmodellerna.

2. Innehåll- och annonseringsmodellen för dig som vill öka antalet sidvisningar
Webbplatser som finns inom innehåll- och annonseringsmodellen är till exempel nyhetssajter, som har till största uppgift att löpande förmedla nyheter och information till besökarna. Här vill du ha så många besökare som möjligt, som gör täta, återkommande besök vilket i slutändan ger webbplatsen många sidvisningar. Det är viktigt eftersom annonsintäkterna (som ofta räknas på antalet sidvisningar) ofta är en viktig inkomstkälla på den här typen av webbplats.

3. Leadsgenereringsmodellen om du behöver en kompletterande säljkanal
Det finns en mängd webbplatser som hamnar i modellen leadsgenerering. Denna analysmodell fokuserar på att titta på mätvärden som stödjer generering av leads, det vill säga besökaren ska lämna ifrån sig kontaktuppgifter på webbplatsen som sedan bearbetas av företagets säljare. Här blir webbplatsen en kompletterande säljkanal vid sidan om den vanliga säljkåren på företaget.

4. Kundsupportsmodellen för dig som vill minska supportkostnaderna
Det finns webbplatser som har som mål att ge bästa möjliga service och information och som ska hjälpa besökaren att finna svar på sina frågor. En sådan webbplats hamnar i Kundsupportmodellen. Ett övergripande mål är att minska på telefonsamtalen in till företaget och på så sätt minska supportkostnaderna.

Komplettera din analysmodell
Oftast ser du ganska tydligt vilken analysmodell din webbplats tillhör, men det kan hända att du då och då behöver komplettera din modell med några mätvärden från någon av de andra modellerna för att se vad du bör utveckla eller förbättra på din webbplats.

Det är därför viktigt att du startar ditt webbanalysarbete med att ställa dig följande frågor: Vad ska vi mäta? Hur ofta ska vi mäta? Vilka ska vi rapportera till? Finns en förståelse bland dem som att ta emot rapporterna?

Genom att använda rätt webbanalysmodell har du de optimala förutsättningarna att ständigt hålla din webbplats i bästa skick. Svaren som en webbanalys ger gör att du gradvis närmar dig målen för din webbplats och ständigt skapar ”business by web”.« Tillbaka

Etiketter:,

12 april 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)

« Tillbaka