business

Digitala trender 2011: konvergens

Anders Tufvesson 11 juni 2010

En av de viktigaste trenderna som kommer dominera 2011 är konvergens mellan olika plattformar; det vi kallar vanliga webben, mobil, iPhone/iPad.

Redan idag ser vi tecken på denna trend genom att fler och fler webbplatser får mer av fjärrkontrollsfunktioner – stora knappar som motsvarar behov/funktioner precis i linje med den mobila app-logiken. Enkelheten blir en intressant strategi även i det fall besökaren ser webben på stor skärm.

På motsvarande sätt ser vi hur mobil-appar, som till Iphone, blir mer och mer komplexa. Ett exempel är här Hitta.se nya app, som också lånar tekniker från webbplatser genom att arbeta med ett mer utvecklat menysystem med flikar.

Under 2011 är min förutsägelse att denna korsbefruktning av det mobila, appar & webbplatser kommer bli än mer genomgripande. Användare lär sig nya sätt använda det digitala och kommer ställa större krav på att digitala sajter anpassas till detta oavsett vilken surfbärare vi råkar sitta vid. Tänk konvergens så syns vi 2011!

Etiketter:, ,

11 juni 2010 |

1 kommentar