business

Sociala Medier del 3 av 4

Anders Tufvesson

Fokus på den sociala webben idag är på vad det finns för olika tjänster och hur de används. När fokus borde vara på vem som skall använda dem, varför de skall användas, när de skall används och vad målet är med att använda dem. Bara för att det finns en möjlighet att skapa en sida på Facebook är det inte säkert att det är den rätta kanalen för en organisation. Varje dag startas facebooksidor och bloggar men minst lika många dör ut i tystnad. Det tar fem minuter att starta en facebooksida men år av arbete att uppdatera den (i kalendertid). När det är så enkelt (och gratis) är det lätt att inte fundera på den långsiktiga överlevnaden av sidan. Tyvärr kan en dålig facebook¬sida bli en varumärkessänkare (självklart är en bra sida något som kan stärka varumärket). Därför är fråga om varför och vem något som en organisation måste reda ut innan en sida sätts igång samt vad finns det för mål med aktiviteten?

Varför skall en organisation engagera sig i sociala medier?
Det beror ganska mycket på vad det är för typ av organisation och vad det är för produkter eller tjänster som organisationen säljer/utför. Det som styr är målgruppen. Vad vill målgruppen veta, känna och göra när de läst en statusuppdatering eller annan information i något socialt media? Vi tar som exempel en facebooksida. Kommer organisationen få många personer som gillar sidan och kommer de vara aktiva och kommentera och gilla inläggen? Är det rätt saker som skrivs på en sida kommer de som gillar sidan troligtvis att engagera sig och kommentera. Är det inte intressant blir det ingen ROE (Return Of Engagement). ROE är det sätt vi kan mäta aktiviteter i sociala medier. Visst kan vi tagga upp länkar och se vad som händer när besökarna landar på en webbplats i statistikverktyget, men det som verkligen är intressant att mäta är hur engagerade målgruppen är. Svaret på varför måste ni ta reda på innan ni lägger 5 minuter på att registrera facebooksidan. Fråga er helt enkelt vad målet är. Vad vill ni ha för mål när besökare börjar interagera med er? Vad vill ni att de skall göra?

Vem skall sköta en organisations kanaler i sociala medier?
Som jag skrivit tidigare tar det kort tid att starta en bloggg, en facebooksida eller ett twitterkonto. Men att uppdatera tar tid och kräver lite eftertanke. När ni vet varför ni skall aktivera er behövs resurser. Min erfarenhet är att de flesta organisationer undervärderar behovet av resurser som skall sköta de digitala kanalerna. När jag är ute i olika organisationer och frågar hur många anställda som har den primär uppgift att svara i telefon och ta emot personer i receptionen, mot hur många som jobbar med de digitala kanalerna, är det alltid fler personer i telefon/reception. Det är alltid fler besökare på organisationens webbplats än vad som ringer och kommer på besök. På något sätt är de fysiska besökarna viktigare än de som besöker en webbplats, vilket jag tycker är väldigt märkligt. Oftast är det ”webbfolket” som skall sköta de sociala kanalerna, vilket det kanske inte alls skall vara. Svaret kan vara att det är andra befattningar inom organisationen som skall ha det ansvaret. Svaret på varför ovan ger säkert en vägledning om vem i en organisation som skall sköta de sociala kanalerna.

När skall organisationen använda sociala medier?
När det gäller blogg och Facebook är svaret på när troligen någon form av periodicitet som de inblandade bestämmer och sedan utför. Bloggen kan vara inriktad på vissa specifika tillfällen under ett år men ofta är det frågan om att löpande tillföra innehåll. En facebooksida är också löpande. Gäller det ett visst evenemang finns det andra funktioner på Facebook som skall användas. I fallet med Twitter är det ett val där ni kanske väljer att twittra vid vissa tillfällen, exempelvis mässor, konferenser mm. Frågan om när är viktigt att bestämma innan ni kör igång. Då vet ni vilken typ av arbetsbelastning som faller på dem som skall utföra uppgiften och alla är införstådda med vad som krävs av den enskilda individen. Betänk blogg-, facebooksida- och twitterdöden, dvs. ett engagemant som dog för att organisationen orkande inte i längden. Det är lätt att börja, men svårt att ständigt lägga ut nytt innehåll.

Läs tidigare delar: Del 1, Del 2« Tillbaka

Etiketter:, ,

15 juli 2010 |

1 kommentar