business

Positiv utveckling

Anders Tufvesson

Läser med glädje i Svenska Dagbladets näringslivssida idag artikeln om bra reklam. De har en intevju med Katarina Jerndahl som är juryordförande i Stockholm Media Award. På frågan om ”vad gör en bra reklam” så svarar hon följande:

– Skapar uppmärksamhet och berör, är differentierande med tydligt budskap och branding. En bra reklam utnyttjar också de olika kommunikationskanalerna på bästa sätt och med en tydlig röd tråd.

Vidare kan man läsa att kriterierna för nomineringarna är följande:

– insikt, innovation, resultat och mediestrategins betydelse för kampanjframgången

Sist i artikeln får hon frågan om vilka kanaler som kommer att öka och minska och på det svarar hon:

– Online och särskilt webb-TV kommer att öka. Jag tror att traditionell tryckt direktreklam och print kommer att minska.

Det var intressant att läsa denna artikel då det vittnar om att det sker en attitydförändring inom reklambranschen. Det finns framförallt ett par saker som jag vill ta fasta på:

1. Hon talar om en ”röd tråd” och att nyttja de olika kanalerna på bästa sätt. Detta är otroligt viktigt att också 0msätta detta i praktiken – hur landar man besökare på sin webb som kommit dit p.g.a. kampanjer i andra media? Här gäller det att ha en tydlig strategi som inte bara berör ena eller den andra kanalen utan en strategi som omfattar alla kanaler. Därefter kan man bryta ner det i delstrategier, te.x webbstrategi.

2. Hon talar om resultat som ett kriterium för vad som är bra reklam. Detta är också en ganska ny hållning som jag ser det och det är en positiv utveckling tycker jag där man börjar sätta affärsnyttan i fokus. Detta innebär ju också att man måste mäta och analysera resultat. Här ser jag från mitt perspektiv att det fortfarande finns otroligt mycket att vinna ute i verksamheterna och följa upp trafiken på sina webbar och analysera dessa bättre. Likaså handlar det också om att tänka ”mätning” när man skapar kampanjer oavsett medieval. Det gäller att tagga upp dessa och också använda rätt sätt att landa kampanjerna så att mana kan nyttja de styrkor som statistikverktygen ger. Detta gäller oavsett om man sitter i Google Analytics eller något mer avancerat verktyg.

3. Hon tror att webb-TV och online kommer att öka. Absolut och här tror jag att vi kommer att få se en intressant teknisk utveckling – speciellt inom WebbTV området där jag tror att det kommer att hända väldigt mycket. Än så länge har vi inte sett speciella produktioner för Webb-TV men det tror jag vi kommer att få se framgent där TV och Webb på allvar smälter samman ur ett interaktivt perspektiv.

För oss som jobbar ”nästan” i reklambranschen men med det digitala mediet så tycker vi att det är roligt att se en attitydförändring som nu sker. Det kommer att gagna kunden i det långa loppet och generera fler och bättre affärer.

För er som har påsklov – ha det fortsatt gott!

Henrik
« Tillbaka

07 april 2010 |

1 kommentar