business

The New SharePoint

Karin Olofsson 09 augusti 2012

Efter en strid ström med lanseringar som Windows 8, Windows Phone 8 och Microsoft Surface var det nu dags för Microsoft att med buller och bång lansera nya Office och nya SharePoint. Vi har tittat närmare på de viktigaste nyheterna.

På en presskonferens i San Fransisco den 17:e juli levererade Steve Ballmer nyheterna kring produkterna som ryktesvägen gått under namnet ”wave 15”, ”Office 13”, ”SharePoint 2014” eller ”The New Office/The New SharePoint”.  Nu verkar det vara klart att namnet blir ”Office 2013” samt ”SharePoint 2013”.

Ninetech har testat några av de nya funktionerna (här kan du själv skapa ett eget testkonto av onlineversionen).

  • Först och främst är det här en produkt som genomgått en rad stora förändringar. Alla delar är integrerade och hänger ihop till skillnad från tidigare; Outlook, SharePoint, Office och Skydrive. Flera delar av sviten känns mer konsumentinriktade och det är tydligt att Microsoft tänkt ”Cloud First”.
  • De sociala funktionerna har får ett mycket större utrymme och Microsoft rör sig nu tydligt i riktningen mot sociala intranät – bland annat finns en egen flik för Newsfeed där man kan följa sina kollegor, gilla, kommentera det mesta som händer runt om i SharePoint. Dock saknas fortfarande möjligheten att presentera externa nyheter i samma flöde och det finns ett fortsatt behov av att anpassa funktionerna för att ge bäst nytta för varje specifikt företag.
  • Office har fått ett nytt och mer komplett webbgränssnitt och fungerar nu i Safari, Chrome och på iPad, något som hittills begränsat nyttan av webboffice. Dessa funktioner hamnar också i sync med konsumentvarianterna på Skydrive. Snyggt!
  • Microsoft lanserar även ett nytt koncept för Appar där man enkelt kan bygga in funktionalitet i SharePoint, Outlook och Office med tekniker som HTML5, CSS3, JavaScript osv. Apparna kan publiceras på en publik app-store eller privat inne på företaget. Detta tror vi kommer ge ökade möjligheter att effektivt leverera förbättringar som fungerar över hela produktfloran vilket sparar tid och kostnader.

Sammantaget kommer det bli ett spännande år för oss som arbetar med SharePoint. På Ninetech ser vi ett ännu större potential att använda SharePoint för stödja våra kunder med effektivare processer, större kunskapsspridning och förstärkt företagskultur. Vi tror även att fler kunder kommer att börja överväga molnet, och därmed Office 365, som ett alternativ medan andra kommer välja att uppgradera sina existerande installationer av SharePoint Server 2010 och Microsoft Office.

Se hela presskonferensen här.

———————————————————————————————————————————————————

Det här inlägget är författat av Peter Leuchovius, affärsområdesansvarig för Intern WebbNinetech.

Etiketter:, , , , , , , ,

09 augusti 2012 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)

Öka innovationen genom investering i webb för samarbete

Anders Tufvesson 14 oktober 2010

Investering i webbplattformar för samarbete, sk collaboration ökar innovationsförmågan i din organisation. Inte så märkligt egentligen då det som sker är ökat samarbete mellan individerna i organisationen.

Bekymret är att många ändå inte vågar gå ut här och hämmar sig själva. Och när investeringen väl sker så är den utifrån en alltför grund tanke och utan målsättning. Det blir mer teknikinförande än verksamhetsförändring.

Som VD eller ledare av en organisation bör du fundera i hur webb och IT kan hjälpa dig att effektivisera organisationen. E-post har nu använts flitigt i 15 år och börjar alltmer räknas ut som samarbetesverktyg. Istället blir det ett aviseringsverktyg för att prenumerera på ev. händelser från de olika communities där medarbetarna finns med. Ändå är det många som inte vågar investera i en ny samverkansplattform såsom t.ex. Microsoft Sharepoint eller Lotus Notes, och när investeringarna väl sker är de ofta utifrån en teknisk synvinkel samt utan en införande- och utbildingsplan för att alla i organisationen ska ta del av den. Hur ska vi då gå till väga?

1. Ta hjälp och undersök möjligheterna för just din organisation genom att delge dina behov för dem som kan sätta funktion på dem. Gör en totalplan med vision och fasindelningar.
2. Välj plattform utifrån din befintliga IT-infrastruktur med syftet att åtgärda något av de behov eller problem som finns. Det skapar en direkt verksamhetsnytta.
3. Inför en första fas av vald teknisk plattform.
4. Ha en tydlig plan för förankring i organisationen.
5. Mät och följ upp effekter.

Gör sedan steg 3-5 om och om igen, så länge du ser att det har tydliga effekter för verksamheten. Men våga ständigt ifrågasätta beteenden och rutiner. Allt är till för att förbättras och effektiviseras.

Business by web helt enkelt!

Etiketter:, ,

14 oktober 2010 |

0 Kommentar

   Inga kommentarer än... Bli den första!

Tyck till! :)